สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร F

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร F 1.Facts are stubborn things. แปลว่า :ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร F

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร F

1.Facts are stubborn things.
แปลว่า :ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

2. Failure is the mother of success.
แปลว่า :ความล้มเหลวเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จ

3. Fair face, foul heart.
แปลว่า :หน้าเนื้อใจเสือ

4. False friends are worse than open enemies.
แปลว่า :เพื่อนจอมปลอมเลวร้ายกว่าศัตรูที่เปิดเผย

5.Fame like a river is narrowest at its source and broadest afar off.
แปลว่า :ชื่อเสียงก็เหมือนแม่น้ำ จะแคบที่สุด ตอนเริ่มต้น และกว้างออกไปเรื่อย ๆ

6. Familiarity breeds contempt.
แปลว่า :เล่นกับหมาหมาเลียปาก เล่นกับสากสากตีปาก

7. Fancy may kill or cure.
แปลว่า :คุณอนันต์ โทษมหันต์ , ดาบสองคม

8. Fast bind, fast find.
แปลว่า :เก็บไว้อย่างดีก็จะหาง่าย

9. Faults are thick while love is thin.
แปลว่า :เมื่อความรักจืดจาง อะไรก็ขวางหูขวางตา

10. Few words, many deeds.
แปลว่า :พูดน้อย ๆ ทำมาก ๆ

11. Fine words butter no parsnips.
แปลว่า : น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

12. Fine words dress ill deeds.
แปลว่า :ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ , ปากหวานก้นเปรี้ยว

13. Fire a cannon at sparrow.
แปลว่า :ขี่ช้างจับตั๊กแตน

14. Fire and water have no mercy.
แปลว่า :น้ำ ( ท่วม ) และไฟ ( ไหม้ ) ไม่เคยปราณี

15. First catch your hare, then cook him.
แปลว่า :อย่าชิงสุกก่อนห่าม ( ค่อย ๆ ทำไป )

16. First come, first served.
แปลว่า : ลงมือปฏิบัติก่อนก็ถึงเป้าหมายก่อน , มาก่อนได้ก่อน

17. First think, and then speak.
แปลว่า :คิดก่อนพูด

18. Fools will be fools.
แปลว่า :คนโง่ยังไงก็เป็นคนโง่อยู่วันยังค่ำ

19. Forbidden fruit is sweet.
แปลว่า :ผมไม้ต้องห้ามมักมีรสหวาน

20. Forced can never destroy right.
แปลว่า :กำลังไม่สามารถทำลายความยุติธรรมได้

21. Forgive and forget.
แปลว่า :ที่แล้วก็แล้วกันไป

22. Fortune is fickle.
แปลว่า :เหตุการณ์ไม่ดีหลบเลี้ยงได้ยาก

23. Fortune knocks once at every man’s door.
แปลว่า :ทุกคนล้วนมีโชคดีสักครั้งในชีวิต

24.Four eyes see more than two.
แปลว่า :หลายคนก็มากความรู้

25. Friends must part.
แปลว่า :งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกเลี้ยง

26. Friendship cannot stand always on one side.
แปลว่า :มิตรภาพยืนหยัดไม่ได้เพียงฝ่ายเดียว

27. From a little spark may burst a mighty flame.
แปลว่า :น้ำผึ้งหยดเดียว

28. From hearing comes wisdom; from speaking, repentance.
แปลว่า :ฟังมากช่วยให้ฉลาด พูดมากปากพาจน

29. From saving comes having.
แปลว่า :มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้