ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษ มีหัวข้อต่างๆ มากมายที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องค่อยๆ ทำการเรียนรู้ เก็บสะสมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ไม่เว้นแม้แต่ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญประการแรกนั่นก็คือ “คำ” สำหรับในภาษาอังกฤษ “คําศัพท์ภาษาอังกฤษ” และ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คือพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาษาอังกฤษ แต่ลำพังเพียงแค่คําศัพท์ภาษาอังกฤษก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถฟังพูดอ่านเขียนหรือนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำคำมาเรียงร้อยเป็นประโยค เพื่อให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความหมายที่ต้องการ จำเป็นที่จะต้องอาศัยไวยากรณ์ภาษาอังกฤษร่วมด้วย โดยแกรมม่าภาษาอังกฤษ หรือที่บางคนเรียกว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้น มีกฎการใช้อยู่พอสมควร และนอกจากนั้นยังมีข้อยกเว้นภาษาอังกฤษที่ต้องรู้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากผู้เรียนภาษาอังกฤษเรียนเพียงแค่คำศัพท์และไวยากรณ์ แต่ไม่สนใจข้อยกเว้นไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำให้การใช้ภาษาอังกฤษนั้นผิดพลาด ไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นได้

วิธีเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

สำหรับหัวข้อที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องทำความเข้าใจ ขอแนะนำว่ามีดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ ก็ควรรู้เรื่องพวกนี้ให้ครอบคลุม อาจจะยังไม่ต้องลึกซึ้งก็ได้ แต่ควรรู้ให้ครบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ เปรียบเทียบ และเรียนในรายละเอียดลึกๆ ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจากบทเรียนสอนภาษาอังกฤษต่างๆ ต่อไปนี้

 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สระภาษาอังกฤษ แต่ละตัวออกเสียงอย่างไร เทียบเสียงและเทียบคำ ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอย่างไร
 • ตัวเลขภาษาอังกฤษ การเขียนสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถฟังการออกเสียงจากเจ้าของภาษา
 • คําศัพท์ภาษาอังกฤษ รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ มากกว่า 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงจากเจ้าของภาษา
 • Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ซึ่งในการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ มาเรียงและจัดวางให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้หน้าที่ของคำ จึงจะสามารถเลือกใช้คำและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
 • Tense โครงสร้างประโยค อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อบอกความรู้สึก และกาลเวลา

ปัจจุบัน: present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous
อดีต: past simple / past continuous / past perfect / past perfect continuous
อนาคต: future simple / future continuous / future perfect / future perfect continuous

 • Adjectives คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าคำนามนั้นเป็นอย่างไร
 • Adverbs คำกริยาวิเศษณ์ การให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ การสมมติ
 • Adverb Clause of Time
 • Active & Passive Voice โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
 • Relative Pronoun สรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า
 • Relative Clauses
 • Question Sentences
 • เวลาภาษาอังกฤษ Asking and Telling Time การถามและบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
 • Prepositions คําบุพบทในภาษาอังกฤษ
 • Conjunctions คําสันธานในภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับเชื่อมประโยค ไม่ว่าความหมายนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน
 • Comparison การเปรียบเทียบขั้นต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Comparison of Adjectives and Adverbs)
 • Sentences (Simple, Compound, Complex) การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน

พื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้

 • วัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์วันทั้ง 7 วัน และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวัน พร้อมคำอ่าน และการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค โดยเจ้าของภาษา
 • เดือนภาษาอังกฤษ การสะกดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน บทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถฟังการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาอังกฤษ
 • ที่อยู่ภาษาอังกฤษ การเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งแบบการแปล และการทับศัพท์

พื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ต้นอมร สอนภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ (ดู: ประวัติ อาจารย์ต้นอมร) โดยผู้ที่นำผลงานไปอ้างอิง สามารถระบุได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

การเขียนอ้างอิง / บรรณานุกรม / Reference

อาจารย์ อมร เชิงรุ่งโรจน์

Amorn Cherngroongroj

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบ APA 7th edition Citation ภาษาอังกฤษ

Cherngroongroj, A. (2022). Basic English. Tonamorn. Retrieved November 1, 2022, from https://www.tonamorn.com/english/

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบ APA 7th edition Citation ภาษาไทย

อมร เชิงรุ่งโรจน์. (2565). ภาษาอังกฤษพื้นฐาน. ต้นอมร. https://www.tonamorn.com/english/

แชร์เลย