เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

พื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้

ภาษาอังกฤษ มีมากมายหลายหัวข้อ หลายเรื่อง บางคนเริ่มต้นเรียนไม่ถูก ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก่อนดี
สำหรับบางเรื่อง ก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นไป แตกต่างออกไป

แต่สำหรับหัวข้อที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องทำความเข้าใจ ขอแนะนำว่ามีดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ ก็ควรรู้เรื่องพวกนี้ให้ครอบคลุม อาจจะยังไม่ต้องลึกซึ้งก็ได้ แต่ควรรู้ให้ครบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ เปรียบเทียบ และเรียนในรายละเอียดลึกๆ ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

1. Nouns
2. Verbs
3. Personal Pronouns
4. Tenses
5. Adjectives
6. Adverbs
7. Conditional Sentences
8. Adverb Clause of Time
9. Passive Voices
10. Relative Clauses
11. Question Sentences
12. Numbers
13. Asking and Telling Time
14. Prepositions
15. Conjunctions
16. Comparison of Adjectives and Adverbs
17. Sentences (Simple, Compound, Complex)